19th Ave New York, NY 95822, USA

Skal din virksomhed have en professionel bestyrelse?

En professionel bestyrelse giver dig bl.a. mulighed for sparring omkring den strategiske retning, eller i forhold til forretningsmæssig og organisatorisk udvikling. Du kan trække på en bred vifte af kompetencer og erfaringer, men vigtigst af alt får du en fortrolig samtalepartner, hvis fornemste opgave er at spille dig bedre og sikre værdiskabende udvikling.
Bestyrelsens sammensætning, mødefrekvens og arbejdsform aftales individuelt i forhold til konkrete behov, men typisk indeholder mine bestyrelsesleverancer følgende:

  • 4 ordinære kvartalsmøder med fastlagte temaer
  • 1 årligt compliance-møde (bestyrelsens kontrolfunktion)
  • 1 årlig strategidag
  • Ca. 10 årlige opfølgningsmøder med direktionen
  • Deltage ad hoc i revisionsmøder, bankmøder og eventuelt kundearrangementer/messer
  • Udarbejdelse af Årsplan for bestyrelsens virke
  • Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer

Ud over disse basisydelser kan du også trække på mig i forbindelse med f.eks. facilitering af strategiproces, rekruttering på direktionsniveau, eksekvering af eventuelle M&A og exit-aktiviteter.